♥عشق ممنوع♥

ترک توستمگرکردم
نویسنده : Maryam - ساعت ۱٢:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/٢٧
 

 

بروای یارکه ترک توستمگرکردم

حیف ازآن عمرکه درپای تومن سرکردم

عهدوپیمان توباماووفای توبادگران

ساده دل من که قسم های توباورکردم

بخداکافراگربودبه رحم آمده بود

زآن همه ناله که من پیش توکافرکردم

توشدی همسراغیارومن ازیارودیار

گشتم آوره وترک سروهمسرکردم

ازتوبگذشتم وبگذاشتمت بادگران

رفتم ازکوی تولیکن عقب سرنگران

ماگذشتیم وگذشت آنچه توباماکردی

توبمان ودگران واااااااااااااااای به حال دگران

درغمت داغ پدردیدم وچون دوریتیم

اشک ریزان هوس دامن مادرکردم....