♥عشق ممنوع♥

بی لیاقت
نویسنده : Maryam - ساعت ٩:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٢٧
 

خط زدن برمن پایان من نیست

آغازبی لیاقتی توست

همیشه بهترین هابرای من بوده وهست

اگرمال من نشدی قطعابهترین نبودی ونیستی

این تونیستی که مرافراموش کردی

این منم که حتی به یادم اجازه نمی دهم

ازنزدکی ذهن توعبورکند

صحبت ازفراموشی نیست

صحبت ازلیاقت است

محکم ترازآنم که برایت آنچه راکه اسمش راغرورگذاشتم

به زمین بکوبم

احساس من قیمتی داشت که  تو برای پرداخت آن فقیربودی....

**توبی لیاقت ترینی**