سلام خیلی وقته ک به کلبه ی تنهایی گذشته م سرنزدم وپست نذاشتم. ولی اینبارکه اومدم بادست پراومدم،فرداروزمهمی برای من وحمیدفردامشخص میشه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 37 بازدید
دست بردلم مگذارک میسوزی... داغ خیلی چیزاهابردلم مانده           وقتی اشکهایم برزمین ریخت توهرگزندیدی ک چگونه میگریم تودلم رابابی کسی تنهاگذاشتی وچشمانم راب انتظارنگاهت ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 22 بازدید
مرداد 94
2 پست
دی 93
1 پست
آبان 93
4 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
3 پست
شهریور 92
3 پست
مرداد 92
5 پست
تیر 92
5 پست
خرداد 92
4 پست
اسفند 91
35 پست
بهمن 91
68 پست
دی 91
5 پست