بی لیاقت

خط زدن برمن پایان من نیست

آغازبی لیاقتی توست

همیشه بهترین هابرای من بوده وهست

اگرمال من نشدی قطعابهترین نبودی ونیستی

این تونیستی که مرافراموش کردی

این منم که حتی به یادم اجازه نمی دهم

ازنزدکی ذهن توعبورکند

صحبت ازفراموشی نیست

صحبت ازلیاقت است

محکم ترازآنم که برایت آنچه راکه اسمش راغرورگذاشتم

به زمین بکوبم

احساس من قیمتی داشت که  تو برای پرداخت آن فقیربودی....

**توبی لیاقت ترینی**

 

/ 11 نظر / 14 بازدید
نمایش نظرات قبلی
میلاد

عشق چيز عجيبي نيست عزيز دلم! همين است که تو دلت بگيرد و من نفسم... [گل]

badboy

زدم فریاد خدایا این چه رسمی ست ؟؟؟ رفیقان را جدا کردن هنر نیست رفیقان قلب انسانند خدایا بدون قلب چگونه میتوان زیست ؟؟؟

حالم خوب است... مثل پدربزرگ که گفت حالم خوب است... ولی مرد !!!! .......... آپم دوست داشتی یه سر بهم بزن

مژگان

هری از زیبایی این نوشته بگم کم گفتم عالی عالی عالی . " محکم تر از آنم که برایت آنچه را که اسمش را غرور گذاشتم به زمین بکوبم "

سپیده ورها

سلام وبلاگ قشنگی دارین خوشحال میشم به وبلاگ من ودوستم هم سربزنین eshghegomnam.blogfa.com

مژگان

آنچه میخواهیم, نیستیم و آنچه هستیم, نمیخواهیم آنچه دوست داریم, نداریم و آنچه داریم ,دوست نداریم وعجیب است که هنوز به زندگی امیدواریم!

سپیده

سلام دوست خوبم چرا واقعا بعضی آدما انقدر سنگدلند چرا فقط به خودشون فکر میکنند وچرا غرق در بی احساسی هستند ولی حرفت خیـــــــــلی قشنگه بی لیاقتا

مهدیه

خوشبختی همان لحظه ای است که احساس میکنی خداکنارت نشسته وتوبه احترامش ازگناه فاصله میگیری.[لبخند][گل][گل][گل]