فاتحه

گاهی اوقات دلم میخواهد خرمایی بخورم وبرای خودم فاتحه ای بفرستم

شادیش ارزانی کسانی ک رفتنم رالحظه شماری میکردند.

/ 0 نظر / 20 بازدید