صندوقچه ی ارزوهایم راخواهم گشودتانگوینداز"هیچ"پراست

که

"یادت"

افتخاریست دردارایی دلم.....

/ 1 نظر / 14 بازدید
میلاد

زندگي بايد کرد... گاه با يک گل سرخ... گاه با يک دل تنگ... گاه بايد روييد در پس يک باران... گاه بايد خنديد با غمي بي پايان... [گل][گل][گل][گل][گل]