ارامم....

تواسمون جشمات ج عاشقونه مردم

اشک جشاتودیدم اینجوری دل سپردم

 

بودن توهدیه ایست برای قلب کوجکم

وارزوی من شادی دل دریایی توست...

 

/ 2 نظر / 25 بازدید
بی سرزمین تر از باد

گاهی وقتا دلم تنگ میشه بیش از حد[ناراحت]