دلتنگ

صدای آب می آید

درحوض دلتنگیم چه میشوئی؟

کمی آهسته تر....

ماهی کوچک دلم رامیان دستانت نمی بینی؟؟

/ 2 نظر / 15 بازدید

[شیطان]شما از برره هم طرفدار دارین؟!

میلاد

جاي خالي رو پر کنيد زندگي بدون ...... نميشه [گل][گل][گل][گل][گل][گل]