سلام خیلی وقته ک به کلبه ی تنهایی گذشته م سرنزدم وپست نذاشتم.

ولی

اینبارکه اومدم بادست پراومدم،فرداروزمهمی برای من وحمیدفردامشخص میشه ک بچه ی نازودوست داشتنی من دختره یاپسر؟؟؟؟

ازخدامیخوام فقط سالم باشه جنسیت مهم نیست 

این روزاخیلی دیرمیگذرن خداجون کی میشه زودترروزهاسپری بشن ومن بچه ی عزیزموبغل کنم

نمیدانی چقدردوست میدارم عشقی را ک ازتودربدنم زندگی می کند

/ 0 نظر / 37 بازدید