٠٢

خدایالیست ادم هایت اشتباهی شده اسم من

''ایوب" نیست

 

دلم اغوش میخواهد

نه زن

نه مرد

خدایازمین نمی ایی؟؟؟

 

کاش میشد....ادم گاهی به اندازه ی نیازبمیرد

بعدبلندشود...اهسته اهسته خاک هایش رابتکاند

گردهایش بماند...اگردلش خواست برگرددب زندگی

دلش نخواست خوابدتاابد.....

/ 4 نظر / 14 بازدید
دعادست

خدا مرگ بده ما آدمها رو که نبینیم تو داری آرزوی مرگ میکتی. [اضطراب]

ریحانه

سلام عزیزمی نظر لطفته گلم مطالبتو هم زیباست[قلب] بازم بهم سربزن منتظرممم

ریحانه

سلام عزیزم دیگه رفتی حاجی حاجی مکه بازم بیا بهم سربزن دوسم

خوشماااااان آمد...