مخاطب خاص

خستگی هابرایم بی معنامیشود

انگاه که احساس میکنم توهمیشه درکنارم هستی...

/ 4 نظر / 25 بازدید
رهاراد

انان كه با افكاري پاك و فطرتي زيبا در قلب ديگران جاي دارند را هرگز هراسي از فراموشي نيست چرا كه جاودانند

atefeh

سلام روزگار... چه میکنی با نامردی مردمان.. من هم ..اگر بگذارند ... دارم خرده های دلم را... چسب میزنم... راستی این دل ... دل می شود ؟

atefeh

دلتنگتم باران! نه مثل کویر مثل بهار که بی تو تنها نامی زیباست. lمبارک باشه