خدایا

این دلتنگی های ماراهیچ بارانی ارام نمی کند

فکری کن

اشک ماطعنه میزندبه باران رحمتت!!

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید