اولین جمعه ی سال

آسمان غرق خیال است کجایی اقا

اولین جمعه ی سال است کجایی اقا

یک نفس عاشق اگربودزمین میفهمید

عاشقی بی تومحال است اقا..

 

*اللهم عجل لولیک الفرج*

/ 3 نظر / 22 بازدید
خودم

ما شنیدم که شمافصل بهاری آقا به دل خسته ی ماصبروقراری آقا عمرامسال گذشت وخبری ازتو نشد هوس آمدن این جمعه نداری آقا؟ درهیاهوی شب عید،توراگم کردیم غافل ازاینکه شمااصل بهاری آقا.. تعجيل در فرجش صلوات.

بهار

سلام دوست عزیزم... دل اگر بشکست پیوندش زنید باخطوط رشته ها بندش زنیدنیست ممکن صفحه ً آغاز آن گر بصد افسون و نیرنگش زنیدآهن و سنگی نباشد پاره دل همچو با لطف سخن رنگش زنیددل ندارد نسبتی با شیشه ها خون رود از دل اگر سنگش زنیدانس گیرد ناز جولان بتان رقص بسمل ساز و آهنگش زنیدگر توانی غنچه کن این پاره دل نشکنی او را نه زهرخندش زنید مرسی از حضور بهاریت در وبم....[گل][قلب][گل][قلب]

نفس

"اللهم عجل لولیک الفرج"