سیزده بدر

وتومیروی بی من

که گره بزنی سبزه ی تمام خاطره هامان را

ودورکنی ازخودت مرا

سیزده فرصت خوبی است برای دورکردن نحسی...

***سیزده بدرتون مبارک***

/ 1 نظر / 20 بازدید
مهشاد

مال تو هم مبارک جیگر[ماچ]