پاییز

من وتووعشقمان

زیرباران خدا

درخیابان های خلوت وسوت وکورپاییز

یادت می آید؟

یادت می آیدگفتم پاییزبرای من خوش یمن نبوده

یادت می آیددرآن کوچه باغ میان درختان خشک وبی روح این جمله را

چندین بارتکرارکردم

حالامن ماندم وعشقمان

واماتو!!

تودیگرنیستی ومن گفته بودم پاییزرادوست ندارم

اماتوباورنکردی

پاییزکه می رفت توراهم باخودش برد

لعنت به پاییزکه باآمدن ورفتنش خاطره ای بدبرام گذاشت

لعنت به پاییز

لعنت به عشق

لعنت به...

وبازهم*عشق ممنوع*

 

/ 13 نظر / 16 بازدید
نمایش نظرات قبلی
پگاه نظام نژاد

پستت در نهایت لطافت احساسات و زیبایی نوشته شده .... واقعا لذت بردم از خوندنش

مژگان

فرداها هیچوقت نمی آیند زندگی فقط همین امروز است...

میلاد

سلام اجی [نیشخند] داداشت استاد شدااااااا [عینک] [قلب][ماچ]

♠○مهـــــــر○♠

سکوت میکنم تا به خاک سپردن آخرین خاکسترهای آرزوی بر باد رفته ام آبرومندانه باشد. گریه میکنم با شکوه،مثل اقیانوس،بلند مثل اورست،او نمی شنود و نمی داند که ماه، خوشبختی مشترک همه بی ستاره هاست . . . مریم حیدر زاده

♠○مهـــــــر○♠

تو با حریر گرم نازهای خویش می وزی، میان غرفه های پاک سینه ام... و من سبک تر از پری، که در کشاکش نسیم دستهای توست... در آسمان دوستی،رها...رها...رها؛ قیصر امین

مجید(پیشی)

کویر هم جزئی از زمین شده فقط دچار بی رحمی شده!!!!!!!!!!!!!!

مجید(پیشی)

الهی بمیرم که یک سال و خورده ای کسی برات پی ام نداده!!!!!! قول میدم تند تند ب یادت باشم[چشمک]

مجید(پیشی)

رود از مسیر رودخانه حرکت می کرد ما صدائی می شنیدیم به آن شرشر آب می گفتیم غافل از اینکه رود برا گلها غزل می گفت...!!!

مجید(پیشی)

هروقت دلم میگیره میرم بهشت زهرا و از اونور میرم ایستگاه دانشگاه شریف و .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................