بارون

دیشب بابارون مسابقه گذاشته بودم

اومی باریدومن گریه میکردم

اودلتنگ خورشیدبود

و

من

دلتنگ.......!؟؟؟؟

/ 4 نظر / 13 بازدید
میلاد

بايد خودم را ببرم خانه ! بايد ببرم صورتش را بشويم… ببرم دراز بکشد… دلداريش بدهم ، که فکر نکند… بگويم نگران نباش ، ميگذرد… بايد خودم را ببرم بخوابد… "من" خسته است …!

میلاد

سلام . غصه نخور بابا . ااااههههه . منم داغونم . اما بهتره ک ب رو خودمون نیاریم. شاید اوضا بهتر بشه [ناراحت]

باید چشمان را به بیمارستان ببرم نمیدانم چه مرگشان شده! هر شب جایشان را خیس میکنند[گریه]

سمیه

باید چشمانم را به بیمارستان ببرم نمیدانم چه مرگشان شده! هر شب جایشان را خیس میکنن[گریه]