دلم گرفته ای دوست....

نه بسته ام به کس دل

نه بسته کس به من دل

چوتخته پاره برموج

رها...رها...رها...من

زمن هرانکه اودوخت

چودل به سینه نزدیک

به من هرآنکه نزدیک

ازاوجدا.....جدا....من

نه چشم دل به سویی

نه باده درصبوحی

که ترکنم گلویی

به یادآشنامن

ستاره ها نهفتم               درآسمان ابری

دلم گرفته ای دوست        هوای گریه بامن

                   هوای گریه بامن

"دلم گرفته ای دوست       هوای گریه بامن"

*عاشق این آهنگ همایون شجریانم*


/ 0 نظر / 22 بازدید